Իրավաբանական անձանց իրական շահառուների հայտարարագրերի լրացման էլեկտրոնային համակարգը ենթարկվում է տեխնիկական վերազինման, որի պատճառով այս պահին չի գործում։ Խնդրում ենք սպասել համակարգի վերագործարկմանը։